Software Filter it

Obecné informace

 

Software Filter It slouží k tréninku a testování vizuální selektivní pozornosti a kapacity vizuální pracovní paměti. Jedná se o naši adaptaci tzv. „Change Detection Task“ (CDT), kde je hlavním úkolem určit, zda došlo ke změně v některém z aspektu (dle typu úkolu) u prezentovaných podnětů. Naše verze CDT zahrnuje 3 typy úkolů (detekce změny barvy, orientace a tvaru).

Aplikace má 4 hlavní části: Instrukce, Zácvik, Trénink/Test, Výsledky. Část Instrukce obsahuje detailní popis úlohy a několik pokusů na vyzkoušení včetně zpětné vazby ohledně úspěšnosti. V Zácviku je možné si nezávazně vyzkoušet jednotlivé typy úkolů v různých úrovních. Trénink/Test v každém typu úkolů zahrnuje 7 sekvencí a jedna sekvence má 20 pokusů. Po každé sekvenci je vyhodnocena úspěšnost detekce změny a stanovena úroveň pro tu následující. Jednotlivé sekvence se liší v počtu prezentovaných podnětů v rozmezí 2 až 7 na každé straně obrazovky. Úloha je tak adaptivní. V části Výsledky jsou graficky zobrazeny dosažené úrovně pro každou sekvenci z posledního tréninku a srovnání nejvyšších dosažených úrovní pro všechny tréninky. Data z Tréninku/Testu jsou ukládána a lze je exportovat pro statistické zpracování.

Aplikace Filter It je určena pro tablety s OS Android 5.0 a vyšší. Pro používání aplikace není vyžadováno připojení k Internetu, nesrovnává výkon jedince s ostatními. Aplikace je dostupná v českém i anglickém jazyce. V aplikaci je administrátorské rozhraní, ve kterém je možné vytvořit nového uživatele, nastavit počet pokusů a čas prezentace podnětů pro část Zácvik pro všechny uživatele na daném zařízení.

Tvůrci: Zuzana Frydrychová, Hana Georgi, Jiří Lukavský

Afiliace: 1 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2 Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Programátor: Artěm Ajrapetov

Dedikace: Aplikace Filter It vznikla s podporou grantu poskytnutého GA UK, č. 899018 s názvem „Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů“ řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Publikace: V současné době je v rámci projektu GA UK (č. 899018) ověřována efektivita tohoto tréninku u seniorské populace. Sběr dat byl ukončen v první polovině roku 2020 a nyní probíhá jejich zpracování. Následně budou publikovány výsledky, které budou dostupné zde.

Kontakt: frydrychova.zuzka@gmail.com

Níže je k dispozici soubor pro nainstalování aplikace, podrobný návod (instalace a užívání aplikace) a popis aplikace.

Zdrojový kód aplikace je otevřený a dostupný zde: https://github.com/ayraz/TrainingApp

 Soubory ke stažení

 

Instalační soubor ke stažení zde.

FILTER IT – Instalace a návod k použití

FILTER IT – Popis aplikace